Εξάντληση δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης στον εκδότη Springer Nature

Κατηγορίες Διεύθυνση Βιβλιοθηκών

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαντλήθηκε ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που μπορούσε να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον εκδότη Springer Nature.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο email support@heal-link.gr και στο τηλέφωνο 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο e-mail scholarly@heal-link.gr και στο τηλέφωνο 2610969625.