Εξάντληση δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης στον εκδότη ΙΕΕΕ

Κατηγορίες Διεύθυνση Βιβλιοθηκών

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαντλήθηκε ο αριθμός των δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης που μπορούσε να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον εκδότη IEEE.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο email support@heal-link.gr και στο τηλέφωνο 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο e-mail scholarly@heal-link.gr και στο τηλέφωνο 2610969625.