Επικείμενη εξάντληση αριθμού άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στους εκδότες IEEE και Springer

Κατηγορίες Διεύθυνση Βιβλιοθηκών

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναμένεται να εξαντληθεί ο προβλεπόμενος αριθμός άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) που μπορεί να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ:

- στον εκδότη IEEE σε διάστημα περίπου δύο μηνών (τέλη Απρίλιου 2024) και

- στον εκδότη Springer Nature σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών (Μάιος 2024)

Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση προς την κοινότητα ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη την πληροφορία για το χρονικό διάστημα που αναμένεται η εξάντληση των άρθρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο email support@heal-link.gr και στο τηλέφωνο 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο email scholarly@heal-link.gr και στο τηλέφωνο 2610969625.