Εκδήλωση του Εκδοτικού Οίκου Karger για Ερευνητές Επιστημών Υγείας με τίτλο: Practical Ethics and Editorial Insights in Scholarly Publishing

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Διεύθυνση Βιβλιοθηκών

Practical Ethics and Editorial Insights

in Scholarly Publishing

Dear Researcher/ Dear Member of the School of Health Sciences Academic Community,

Join us on June 6, from 10.30 a.m. - 12:00 p.m., for a free event in Athens designed for health sciences researchers that will be of particular interest to early career researchers. In this special fully interactive session, we will delve into what you need to know about the critical roles of ethics and integrity in research and scholarly publishing.

When: June 6, from 10.30 a.m. - 12:00 p.m

Where: Nikolaidis Room (29) Physiology Laboratory of the National & Kapodistrian University of Athens Medical School, 75 Mikras Asias str., Goudi, Athens, 115 27

In this must-attend workshop, we will explore what you need to know about the critical roles of ethics and integrity in research and scholarly publishing. Gain practical knowledge and first-hand insights into the workings of an editorial board, featuring insights from Prof. George P. Patrinos of the University of Patras School of Health Sciences, Department of Pharmacy, editorial board member of the Public Health Genomics section of Karger's Biomedicine Hub and a Karger Ambassador. Additionally, learn from Gráinne McNamara, Karger’s own Research Integrity and Publication Ethics Manager, about Karger's rigorous publication processes and everything researchers need to know amid the emergence of AI and other key developments.  

This event is essential for researchers aiming to excel in the evolving frameworks of Open Access and Open Science. Our experts will share essential tips and best practices for maintaining ethical standards and integrity while navigating the complexities of publication. You'll gain a deeper understanding of the impact and responsibilities that come with being part of an editorial board, as well as the broader implications for the scientific community.

Don't miss this opportunity to deepen your knowledge of the publishing world and connect with fellow researchers and industry leaders.

Seats are limited, so book your attendance now to secure your place!

Francesca Brazzorotto
Customer Engagement Manager Karger Publishers

 

-----------------------------------------------------------------

Αγαπητέ Ερευνητή/ Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Σχολής Επιστημών Υγείας  του ΕΚΠΑ,

Μετά από αίτημα του Εκδοτικού Οίκου Karger, την έγκριση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης και της Υπευθύνου Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας , σας απευθύνουμε πρόσκληση και σας καλούμε να έρθετε μαζί μας στις 6 Ιουνίου, από τις 10.30 π.μ. - 12:00 μ.μ., σε μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο στην Αθήνα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ερευνητών επιστημών υγείας και ιδιαίτερα των ερευνητών πρώιμης σταδιοδρομίας. Σε αυτήν την ειδική, πλήρως διαδραστική συνεδρία, θα εμβαθύνουμε σε όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους κρίσιμους ρόλους της δεοντολογίας και της ακεραιότητας στην έρευνα και στην επιστημονική εκδοτική παραγωγή.

Πότε: 6 Ιουνίου, από τις 10:30 π.μ. - 12:00 μ.μ

Πού: Αίθουσα Νικολαΐδη (29), Εργαστήριο Φυσιολογίας "ΦΥΣΙΟΛΟΓΕΙΟΝ", Ιατρική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα

Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη εκδήλωση διότι θα αποκτήσετε πρακτικές γνώσεις και προσωπική εμπειρία για τις εργασίες που επιτελούνται στην Εκδοτική Επιτροπή ενός περιοδικού, μέσα από την εκτενή πληροφόρηση του Καθηγητή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήματος Φαρμακευτικής κυρίου Γεώργιου Π. Πατρινού. Ο κύριος Πατρινός αποτελεί μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του Περιοδικού Ανοικτής Πρόσβασης του Karger  “Biomedicine Hub” και συγκεκριμένα του Τμήματος Public Health Genomics και είναι και ένας Karger Ambassador.  Επιπροσθέτως, η Gráinne McNamara,  η οποία είναι Karger’s own Research Integrity and Publication Ethics Manager , θα σας παρουσιάσει τις ενδελεχείς διαδικασίες δημοσίευσης του συγκεκριμένου εκδότη και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ερευνητές αναφορικά με την  χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων σημαντικών εξελίξεων.

Αυτή η εκδήλωση είναι σημαντική για τους ερευνητές που επιθυμούν να διακριθούν αξιοποιώντας  τα οφέλη της Ανοιχτής Πρόσβασης και της Ανοιχτής Επιστήμης. Οι ειδικοί μας θα μοιραστούν μαζί σας αναγκαίες συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή των δεοντολογικών προτύπων και της ακεραιότητας κατά την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα της δημοσίευσης. Θα αποκτήσετε μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη αντίληψη του αντίκτυπου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους μιας Εκδοτικής  Επιτροπής, καθώς και τις γενικότερες συνέπειες στην επιστημονική κοινότητα.

Μη χάσετε αυτήν την ευκαιρία διεύρυνσης των γνώσεων σας για τον κόσμο των δημοσιεύσεων και  της συνεργασίας με συναδέλφους ερευνητές και ηγέτες του κλάδου.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας!

Francesca Brazzorotto, Customer Engagement Manager Karger Publishers

Βαλσαμής Βαλσαμάκης,  Αναπληρωτής Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Ασημίνα Βλαχάκη Υπεύθυνη Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας