Εφαρμογή ενίαιου δανεισμού στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι από 15 Νοεμβρίου 2021 όλοι οι χρήστες των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ θα μπορούν να δανείζονται υλικό (το οποίο δεν διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Σχολής στην οποία ανήκουν) από όποια Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ το διαθέτει.

Προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας ως μέλος στην βιβλιοθήκη της Σχολής σας. Την αίτηση εγγραφής μέλους θα την βρείτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης της Σχολής σας στα χρήσιμα έγγραφα.

Η εφαρμογή του ενιαίου δανεισμού αποτελεί μια καινοτομία λόγω της χωροταξικής κατανομής των Βιβλιοθηκών σε 9 διαφορετικούς χώρους που αντιστοιχούν στις Σχολές του ΕΚΠΑ.

Η εφαρμογή του ενιαίου δανεισμού θα είναι δοκιμαστική μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 2022 ώστε να καταγραφούν πιθανά προβλήματα, να ληφθούν υπόψη προτάσεις και παρατηρήσεις αλλά και να διορθωθούν πιθανές αστοχίες.

Σας κοινοποιούμε τον αναλυτικό κανονισμό όπου περιγράφεται βήμα προς βήμα όλη η διαδικασία.

Μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις στο e-mail  lendlib(at)lib.uoa.gr  της υπηρεσίας ενιαίου δανεισμού, ή στο e-mail της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης dibib(at)lib.uoa.gr

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.