Διεξαγωγή 2 webinars για τη χρήση του Web of Science και των βάσεων της Proquest

Κατηγορίες Διεύθυνση Βιβλιοθηκών

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης διοργανώνει, σε συνεργασία με τον εκδότη Clarivate, δύο διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), στην Αγγλική γλώσσα, διάρκειας 1 ώρας περίπου το κάθε ένα,  που θα αφορούν, το πρώτο τη χρήση του Web of Science και το δεύτερο  τη χρήση των βάσεων της Proquest στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ.

Και τα 2 σεμινάρια θα διεξαχθούν μέσω Webex. Για την παρακολούθηση αλλά και για τη λήψη της βιντεοσκόπησης των σεμιναρίων απαιτείται η εγγραφή (registration) στους αντίστοιχους συνδέσμους που θα βρείτε παρακάτω (εκεί θα μπορέσετε να δείτε και μια περίληψη των θεμάτων του κάθε σεμιναρίου).

Παραθέτουμε τα στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης που αφορούν στα 2 σεμινάρια:

1 - Web of Science Core Collection – Introduction to the platform – Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, ώρα 12 μμ (μεσημέρι)

·       Registration link (για την εγγραφή)

·       Join link (για την παρακολούθηση)

2 - Introduction to the ProQuest content on Humanities and Dissertations –  Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, ώρα 12 μμ (μεσημέρι)


·       Registration link (για την εγγραφή)

·       Join link (για την παρακολούθηση)