Διαδικτυακή Παρουσίαση με τίτλο "Empower your Biomedical Research with Embase"

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας σε συνεργασία με την Ομάδα του Elsevier και την INTEROPTICS ΑΕΕ σας προσκαλεί σε διαδικτυακή παρουσίαση με τίτλο Empower your Biomedical Research with Embase στις 27 Μαρτίου στις 4:00 μ.μ. (link) και θα επαναληφθεί στις 28 Μαρτίου στις 10:00 π.μ. (link).

Η απογευματινή συνεδρία θα μαγνητοσκοπηθεί και όλα τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και αποθήκευση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Η  Embase αποτελεί την πιο περιεκτική και ενημερωμένη βιοϊατρική βάση δεδομένων με σε βάθος ευρετηρίαση πλήρους κειμένου και εξειδικευμένες φόρμες αναζήτησης για την ανάκτηση ακριβών αποτελεσμάτων. Παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις στους ερευνητές προκειμένου να διευκολύνει τις συστηματικές ανασκοπήσεις και να προωθήσει τη λήψη κλινικών αποφάσεων βάσει αποδείξεων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τη συμμόρφωση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών συσκευών.

Περιεχόμενα παρουσίασης

    Εισαγωγή
    Το περιεχόμενο της Embase
    Πώς να χρησιμοποιήσετε την Embase για την παρακολούθηση της βιβλιογραφίας
    Αναζήτηση PICO για συστηματικές αξιολογήσεις
    Τριπλή σύνδεση για ακριβή αποτελέσματα
    Εξειδικευμένα βιοϊατρικά θέματα και ενότητες
    Ερωτήσεις

Οι παρουσιάσεις αυτές συνοδεύουν τη δωρεάν περίοδο χρήσης και αξιολόγησης της Embase που θα είναι διαθέσιμη για το για το ίδρυμά σας από την 1η έως την 21η Απριλίου 2024 μέσω του συνδέσμου www.embase.com. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας.