Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής έρευνας ικανοποίησης χρηστών

Κατηγορίες

Αγαπητοί χρήστες,

κατά το διάστημα 01.04.2022 - 22.05.2022, εκπονήθηκε ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης χρηστών από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Στο συνημμένο pdf μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών .

Η συμμετοχή σας ήταν πολύτιμη, προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες όλων - δικές μας και δικές σας.