Αποκατάσταση πρόσβασης στη βάση Reaxys

Κατηγορίες Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα σύνδεσης στη βάση Reaxys του Elsevier επιλύθηκε και, επομένως, έχει αποκατασταθεί. η πρόσβαση στη βάση.