Αναφορές προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

Κατηγορίες Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι αναφορές για την πρόοδο των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τα έτη 2019 και 2020. Για τη συμμετοχή των ερευνητών στα προγράμματα δημοσίευσης ανοικτής πρόσβασης  που είναι ανοικτά μέχρι τέλος του 2021, δείτε τη σχετική  ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ.

Συνολικά, κατά τα δύο αυτά έτη έχουν καλυφθεί 782 δημοσιεύσεις από 11 εκδότες, ενώ παρουσιάζεται μια αύξηση 37,7% στον αριθμό των δημοσιεύσεων κατά το 2020. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις είναι μέσω των συμμετοχικών προγραμμάτων (memberships), ενώ σημαντική είναι η λειτουργία των προγραμμάτων της απαλλαγής (waive) κατά το 2020, έχοντας καλύψει πάνω από τις μισές δημοσιεύσεις που επιτρέπει το όριο των συμφωνιών στις περιπτώσεις της Royal Society of Chemistry και του Cambridge University Press.