ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

25.09.2019

Ενδεχόμενο πρόβλημα σύνδεσης στο Scopus

Τις τελευταίες μέρες είναι πιθανόν να σας παρουσιάζεται ένα πρόβλημα όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στη βάση Scopus. Συγκεκριμένα, μπορεί να σας εμφανίζει το...

Αποτελέσματα 46 μέχρι 50 από τα συνολικά 350