Υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης

Οι Υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης (πχ. Discovery, Ομόσπονδη κλπ.) παρέχουν ταυτόχρονη αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές (ψηφιακές βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικές βάσεις, ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων), στις οποίες υπάρχει ενεργή συνδρομητική ή ανοικτή πρόσβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται εναλλακτικές μέθοδοι και δυνατότητες αναζήτησης τίτλων σε επιμέρους συνδρομές του ΕΚΠΑ, σε βιβλιογραφικές βάσεις και περιοδικά, καθώς και σε αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link).

Μηχανή Ενιαίας Αναζήτησης της ΒΚΠ

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ, διαθέτει την υπηρεσία Summon Discovery Service του οίκου ProQuest για να παρέχει ενιαία αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρει. Το Summon αποτελεί μια μηχανή αναζήτησης τύπου "discovery", η οποία χρησιμοποιώντας δικό της ευρετήριο (με συνεχή ενημέρωση και εμπλουτισμό), πραγματοποιεί ενιαία (ταυτόχρονη αλλά όχι ομόσπονδη σε πραγματικό χρόνο) αναζήτηση σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών διαδικτυακών πηγών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

Στα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί ο χρήστης να επέμβει με μια σειρά από φίλτρα και εργαλεία, όπως επίσης και να επεκτείνει την αναζήτησή του και εκτός των συλλογών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση.

Συνδεθείτε στην Ενιαία Αναζήτηση ΒΚΠ

Να σημειωθεί ότι:

 • η αναζήτηση στο Summon προτείνεται περισσότερο για αναζητήσεις σε περιεχόμενο άρθρων, βιβλίων, κλπ. και όχι τόσο σε επίπεδο τίτλου περιοδικού ή βιβλίου, για τα οποία προτείνεται η χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης τίτλων / αλφαβητικού ευρετηρίου ηλ. πηγών (Α-Ζ)
 • υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση και λειτουργικότητα (κυρίως στα αποτελέσματα αναζήτησης) του Summon αναλόγως τς γλώσσας εμφάνισης στη διεπαφή χρήστη, οι οποίες οφείλονται στον κατασκευαστή
 • η γλώσσα εμφάνισης μπορεί να αλλάξει από το χρήστη από το μενού (κουτάκι με 3 οριζόντιες γραμμές πάνω δεξιά)
 • η πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό που -ενδεχομένως- εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, εξαρτάται από την δυνατότητα πρόσβασης που έχουν οι χρήστες του ΕΚΠΑ στο υλικό αυτό (πχ. αν υπάρχει ενεργή ή δοκιμαστική συνδρομή, αν ο χρήσης συνδέεται μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ ή όχι, κλπ.)

Ενιαία Αναζήτηση ΒΚΠ με το Summon discovery service

Ενιαία υπηρεσία αναζήτησης τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (μέσω του Summon)

Πρόκειται για μια ενιαία υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας Summon Discovery Service, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, τα οποία έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία Summon του οίκου ProQuest, και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

 • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο ή ISSN/ISBN, θεματικά. βάσει DOI / PubMed ID (PMID), για συγκεκριμένο τύπο υλικού ή σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πηγή.

Μεταβείτε στην υπηρεσία αναζήτησης τίτλων A-Z

  

BrowZine και LibKey: υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την ενιαία πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα

 

Το BrowZine, του Οίκου Third Iron, αποτελεί πρακτικά μια υπηρεσία που προσφέρει έναν ενιαίο και ταυτόχρονα διαφορετικό τρόπο πρόσβασης και παρουσίασης περιεχομένου, σε ηλεκτρονικά περιοδικά στα οποία έχουμε πρόσβαση μέσω αντίστοιχων συμφωνιών με τους εκδότες ή μέσω βάσεων δεδομένων που τα περιέχουν και τα ευρετηριάζουν (είτε αφορούν συνδρομές του ΕΚΠΑ ή του ΣΕΑΒ/HEAL-Link ή Ανοικτής Πρόσβασης). 

 • Προσφέρονται δυνατότητες αναζήτησης βάσει θέματος, τίτλου ή ISSN κάποιου περιοδικού, ενώ επιπρόσθετα παρέχεται και η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής ώστε να μπορεί ο/η χρήστης να τοποθετεί σε "ράφια" τα περιοδικά που τον/την ενδιαφέρουν αλλά και να λαμβάνουν αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την έκδοση νέων τευχών.
 • Το BrowZine δρα επικουρικά ως προς την αλφαβητική (A-Z) αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών μέσω της μηχανής ενιαίας αναζήτησης Summon, καθώς γνωρίζει όλες τις περιοδικές εκδόσεις που έχουν δηλωθεί σε αυτό.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία BrowZine παρέχεται ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://browzine.com/libraries/2005/

Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία προσφέρεται και σαν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή tablet με τις ίδιες δυνατότητες:

 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή BrowZine για Android, iOS ή Kindle από το αντίστοιχο Google Play Store, Apple App Store ή Amazon App Store (αν χρησιμοποιούσατε ήδη την εφαρμογή με την βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης θα πρέπει να τη διαγράψετε και να την επανεγκαταστήσετε).
 2. Αφού είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΕΚΠΑ, ανοίξτε την εφαρμογή και και από τη λίστα με τις βιβλιοθήκες επιλέξτε National and Kapodistrian University of Athens και "Continue".
 3. Μπορείτε να κάνετε χρήση αναζητώντας περιοδικά βάσει θέματος, τίτλου ή ISSN.

Συμπληρωματικά με το BrowZine, προσφέρεται και η υπηρεσία LibKey η οποία προσφέρει άμεση αναζήτηση και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων περιοδικών εκδόσεων στις οποίες γνωρίζει  είτε υπάρχει ενεργή συνδρομή του ΕΚΠΑ ή του ΣΕΑΒ ή θεωρούνται Ανοικτής Πρόσβασης (βεβαίως, η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο κάθε άρθρου προϋποθέτει ο/η χρήστης να βρίσκεται εντός δικτύου του ΕΚΠΑ  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σελίδα "Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές").

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία LibKey παρέχεται σε δυο μορφές:

 • Το Libkey Nomad, αποτελεί μια επέκταση διαθέσιμη για δημοφιλείς περιηγητές διαδικτύου όπως οι Google Chrome, Mozilla Firefox και Microsoft Edge. Η υπηρεσία αυτή, ενημερώνει (με χρήση κατάλληλων εικονιδίων), κατά την προβολή ιστοσελίδων (με ερευνητικό περιεχόμενο ή αρθργραφία, όπως π.χ. η PubMed) που επισκέπτεται ο/η χρήστης, για το αν τα άρθρα που ενδεχομένως περιέχονται ή αναφέρονται σε αυτές ανήκουν στις συνδρομές του ΕΚΠΑ ή του ΣΕΑΒ, προσφέροντας έτσι και απευθείας πρόσβαση σε αυτά (κατά την εγκατάσταση της επέκτασης, αν σας ζητηθεί Οργανισμός ή Βιβλιοθήκη, επιλέξετε/συμπληρώστε: National and Kapodistrian University of Athens).
 • Το LibKey.io το οποίο αποτελεί πρακτικά μια πύλη αναζήτησης, όπου ο/η χρήστης μπορεί να αναζητήσει άρθρα μέσω DOI ή PMDI και να έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο αυτών σε όποια μορφή και αν διατίθεται. Η πρόσβαση παρέχεται όπως προαναφέρθηκε μόνο αν βρισκόμαστε εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ, μέσω του συνδέσμου: https://libkey.io/

  

EBSCO Discovery Service (EDS)

Το EDS, ως υπηρεσία του οίκου EBSCO, αποτελεί επίσης μια μηχανή ενιαίας αναζήτησης τύπου "discovery". Χρησιμοποιώντας δικό της ευρετήριο, πραγματοποιεί ενιαία (ταυτόχρονη αλλά όχι ομόσπονδη σε πραγματικό χρόνο) αναζήτηση σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών διαδικτυακών πηγών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

Στα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί ο χρήστης να επέμβει με μια σειρά από φίλτρα και εργαλεία, όπως επίσης και να επεκτείνει την αναζήτησή του και εκτός των συλλογών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση.

Περιγραφή και δυνατότητες του EDS

Περισσότερα για τις μηχανές τύπου discovery από τη γνωσιακή βάση "Μαθαίνω Πως"

Συνδεθείτε στο EDS

  

Ομόσπονδη αναζήτηση στις βάσεις της EBSCO

Προσφέρεται ομόσπονδη (ταυτόχρονη ή κατ' επιλογή) αναζήτηση, μέσω της πλατφόρμας EBSCOhost, σε όλες τις βιβλιογραφικές βάσεις του οίκου EBSCO (υπηρεσία EBSCOhost Research Databases), στις οποίες έχει συνδρομή ή δοκιμαστική πρόσβαση το ΕΚΠΑ (είτε απ'ευθείας ή μέσω στης συμμετοχής μας στον ΣΕΑΒ/HEAL-Link), εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης.

Μεταβείτε στην υπηρεσία EBSCOhost Research Databases

  

Υπηρεσία Publication Finder (μέσω του EBSCOhost)

Πρόκειται για μια υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας EBSCOhost, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, που είτε ανήκουν στον οίκο EBSCO ή έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία EBSCO Discovery Service (EDS), και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

 • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο, θέματος ή ISSN.

 

Μεταβείτε στην υπηρεσία Publication Finder

  

Ομόσπονδη αναζήτηση σε βάσεις της ProQuest

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να εκτελέσετε ταυτόχρονη (ομόσπονδη) ή ακόμα και μεμονωμένη αναζήτηση σε όλες της ηλεκτρονικές πηγές/βιβλιογραφικές βάσεις του οίκου ProQuest, στις οποίες διαθέτει συνδρομή το ΕΚΠΑ.

http://search.proquest.com

Παρέχονται πολλαπλοί, εναλλακτικοί και ευέλικτοι τρόποι αναζήτησης και ομαδοποίησης των πηγών (βάσει τίτλου, θεματικής κατηγορίας, επισκόπηση κ.ά.), καθώς και πλήθος δυνατοτήτων προσαρμογής και προσωποποίησης. Το σύστημα αναζήτησης βασίζεται στη νέα πλατφόρμα της ProQuest, για την οποία παρέχονται:

 

 

Ψηφιακά Βιβλία Σ.Ε.Α.Β.

O Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link) έχει προμηθευτεί και διαθέτει στα μέλη του περίπου 15000 ψηφιακά βιβλία, από ένα πλήθος εκδοτικών οίκων.

Για την καλύτερη διαχείριση των βιβλιογραφικών εγγραφών των ψηφιακών βιβλίων και την υποστήριξη ομόσπονδης αναζήτησης, η ομάδα εργασίας του Συλλογικού Καταλόγου εγκατέστησε το ανοικτού κώδικα λογισμικό βιβλιοθηκών Koha (εγγραφές διαθέσιμες σε format MARC21).

Για αναζήτηση και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ψηφιακών βιβλίων πατήστε εδώ (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αναζήτηση γίνεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα).

  

Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link

Η υπηρεσία αυτή, προσφέρει ταυτόχρονη αναζήτηση σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link/Σ.Ε.Α.Β. (περιοδικά, ηλ. βιβλία και εκδότες) και συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα άρθρα από τους εκδότες με τους οποίους ο Σ.Ε.Α.Β. έχει σύμβαση. Επιπρόσθετα φιλοξενεί τις συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών και τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά φτάνει σε επίπεδο άρθρου ενώ στα ηλεκτρονικά βιβλία σε επίπεδο τίτλου βιβλίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.

Η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.

Συνδεθείτε στη μηχανή αναζήτησης

  

Ζέφυρος

Ο Ζέφυρος προσφέρει ταυτόχρονη αναζήτηση και πρόσβαση στους Καταλόγους (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Σε περίπτωση που αναζητείτε ξένους όρους οι οποίοι περιέχουν γράμματα με τόνους (Γαλλικά, Γερμανικά κ.ά.), θα πρέπει να δοκιμάζετε να γράφετε τα γράμματα και χωρίς τους τόνους (π.χ. αντί για ö, απλά o), προκειμένου να έχετε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

  

Αργώ

Η υπηρεσία Αργώ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) προσφέρει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.