ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

23.01.2019

Poster Sessions IFLA

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία να υποβάλλετε προτάσεις για posters στη σχετική πρόσκληση του 85ου Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA που γίνεται στην Αθήνα,...

Αποτελέσματα 41 μέχρι 45 από τα συνολικά 289