ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

14.10.2020

Έκθεση της ΜΟΔΙΠΑΒ με τίτλο: «Η Προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) πραγματοποίησε ηλεκτρονική έρευνα για τις υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των...

Αποτελέσματα 41 μέχρι 45 από τα συνολικά 517