Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Ανοικτή Επιστήμη, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα που παρέχεται από την γνωσιακή μας βάση "ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ".

Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή θα βρείτε ένα πλήθος από συναφή θέματα που περιλαμβάνουν:

  • Δημοσιεύσεις και εκδόσεις
  • Ερευνητικά δεδομένα, ακεραιότητα, πολιτικές και αποθετήρια
  • Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και Επιστήμη των πολιτών
  • Εκπαίδευση και δεξιότητες