ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ HEAL-LINK

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται ενδεικτικές Βιβλιογραφικές Βάσεις στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω της HEAL-LINK.

SCOPUS

Παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Elsevier, με δυνατότητα για ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, καθώς και στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, στην εμφάνιση αποτελεσμάτων δίνεται η δυνατότητα για αυτόματη σύνδεση με το πλήρες κείμενο του άρθρου, εάν ο τίτλος ανήκει στις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HealLink).

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

OCLC FirstSearch

Παρέχει πρόσβαση σε 11 ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

WILSON WEB (μέσω EBSCOhost)

Παρέχεται πρόσβαση σε 4 επιμέρους βάσεις:

  • Αrt Museum Image Gallery: Πλούσια ψηφιακή πηγή εικόνων τέχνης και σχετικών πολυμέσων από τις συλλογές διακεκριμένων μουσείων – Συνδεθείτε στη βάση
  • Wilson OmniFile Full Text Select: Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 1600 τίτλους περιοδικών – Συνδεθείτε στη βάση