ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ HEAL-LINK

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται, ενδεικτικά, Βιβλιογραφικές Βάσεις στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω της συμμετοχής μας στο HEAL-LINK (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τους ακόλουθους συνδέσμους από τον κόμβο του HEAL-Link:

SCOPUS

Παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Elsevier, με δυνατότητα για ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, καθώς και στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, στην εμφάνιση αποτελεσμάτων δίνεται η δυνατότητα για αυτόματη σύνδεση με το πλήρες κείμενο του άρθρου, εάν ο τίτλος ανήκει στις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HealLink).

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

WILSON WEB (μέσω EBSCOhost)

Παρέχεται πρόσβαση σε 4 επιμέρους βάσεις:

  • Αrt Museum Image Gallery: Πλούσια ψηφιακή πηγή εικόνων τέχνης και σχετικών πολυμέσων από τις συλλογές διακεκριμένων μουσείων – Συνδεθείτε στη βάση
  • Wilson OmniFile Full Text Select: Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 1600 τίτλους περιοδικών – Συνδεθείτε στη βάση