Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μερικοί σύνδεσμοι προς χρήσιμους ιστοτόπους για μια γρήγορη προσέγγιση στην Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ):

BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Η BASE είναι μια διεπιστημονική μηχανή αναζήτησης, κυρίως για ακαδημαϊκό υλικό προσβάσιμο μέσω διαδικτύου, που συντηρείται από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Bielefeld (Γερμανία). Δίνει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε πάνω από 150 εκατομμύρια έγγραφα προερχόμενα από 7000 πηγές πληροφόρησης, τα οποία σε μεγάλο ποροστό (πάνω από 60%) είναι ανοικτής πρόσβασης.

Προσφέρει αναζήτηση σε εκατομμύρια ερευνητικά άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του CORE είναι να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση των επιστημονικών εκδόσεων με τη σύνδεση των αποθετηρίων και περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, παγκοσμίως.

Ο DOAB είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε έγκριτες επιστημονικές μονογραφίες ανοικτής πρόσβασης.

Ο DOAJ είναι ένας community-curated, online ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Ο OAIster είναι ένας συλλογικός κατάλογος διαθεματικών πηγών από συλλογές ανοικτής πρόσβασης. Ο εμπλουτισμός του καταλόγου γίνεται από περισσότερους 1.100 διαθέτες περιεχομένου παγκοσμίως.

Το OpenDOAR αποτελεί ένα παγκόσμιο ευρετήριο αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και των πολιτικών τους. Παρέχει δυνατότητες ταυτοποίησης, πλοήγησης και αναζήτησης στα αποθετήρια βάσει ενός εύρους χαρακτηριστικών όπως τοποθεσία, λογισμικό και τύπο υλικού που περιέχουν.

Open Access Button

Ο ιστότοπος Open Access Button προσφέρει δωρεάν και νόμιμη αναζήτηση και ανάκτηση ερευνητικών άρθρων είτε παρέχοντάς τα απευθείας (εάν είναι διαθέσιμα διαδικτυακά) ή κατόπιν αυτοματοποιημένου αιτήματος προς τους δημιουργούς τους.

Το Paperity αποτελεί την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός διαθεματικού συσσωρευτή περιοδικών και άρθρων ανοικτής πρόσβασης τόσο "χρυσών" όσο και "υβριδικών". Στόχος της προσπάθειας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών, να διευκολύνει τη διάχυση των νέων ανακαλύψεων και να συσπειρώσει την επιστημονική κοινότητα γύρω από θέματα ανοικτής πρόσβασης στη βιβλιογραφία. Εκτός από online (ιστότοπος), διατίθεται και σαν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή tablets.

Open Access Academy

Αποτελεί μια θεματική πύλη για την Ανοικτή Πρόσβαση που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους ερευνητές.

Open Science at Elsevier

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Elsevier. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

Open Access Portal at Brill

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Brill. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

 

Υλικό Ανοικτής Πρόσβασης (δημοσιεύσεις, εκδότες, κλπ.)

Στα επόμενα παρουσιάζονται ενδεικτικοί ιστότοποι με υλικό ανοικτής πρόσβασης.

Open Science at Elsevier

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Elsevier. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

Open Access Portal at Brill

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Brill. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

InTech

Αποτελεί εκδότη βιβλίων ανοικτής πρόσβασης, στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, στις επιστήμες υγείας και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) περιέχει ελεύθερα προσβάσιμα  επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης,  κυρίως στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Συνεργάζεται με εκδότες, βιβλιοθήκες και χρηματοδότες έρευνας για παροχή βιβλίων ανοικτής πρόσβασης και για υπηρεσίες διάχυσης και ψηφιακής διατήρησης.

Το PLOS περιλαμβάνει πάνω από 200.000 δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης στα πεδία των θετικών επιστημών και της ιατρικής.

Το Scipedia είναι μια πλατφόρμα Επιστημονικών Δημοσιεύσεων και Ανοικτής Επιστήμης. Προσφέρει ένα πλήθος από δυνατότητες και υπηρεσίες για την αυτο-αρχειοθέτηση εργασιών, τη συνέργεια μεταξύ ερευντητών και τη διαχείριση περιοδικών και συνεδρίων.

Μηχανή αναζήτησης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης της UNESCO.