ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

03.04.2020

Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής για την υποστήριξη της εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης και έρευνας

Προκειμένου να υποστηριχτεί η εξ αποστάσεως έρευνα και διδασκαλία η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, η οποία είναι κλειστή για το κοινό λόγω των μέτρων για την...

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από τα συνολικά 392