Περιοδικά (Ηλεκτρονικά και Έντυπα)

Κατάλογος Συνδρομών σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά

 • Για το έτος 2019

Το ΕΚΠΑ παρέχει τρέχουσα πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ένα πλήθος 63 τίτλων περιοδικών.

Για κάθε τίτλο παρέχεται, από τον εκδότη, πρόσβαση για το τρέχον τεύχος και έτος και, συνήθως, τουλάχιστον για τα 2 προηγούμενα έτη (εφόσον υπάρχει ενεργή συνδρομή).

Καθώς οι συνδρομές ενεργοποιούνται ξεχωριστά για κάθε περιοδικό, η δυνατότητα πρόσβασης αλλάζει μέρα με τη μέρα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα τα περιοδικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κατάλογος αποτυπώνεται σε σχετικό Online αρχείο όπου περιέχονται περισσότερες πληροφορίες για τους εν λόγω τίτλους συνδρομών, μαζί με τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρόσβασης (URL) για κάθε περιοδικό.

Συνδεθείτε στον κατάλογο

Κατάλογος Συνδρομών του ΕΚΠΑ σε Έντυπες Περιοδικές Εκδόσεις

Πλήρης Κατάλογος Συνδρομών του ΕΚΠΑ σε Έντυπες Περιοδικές Εκδόσεις:

 • Παρέχονται πληροφορίες για το σύνολο των περιοδικών εκδόσεων,κυρίως έντυπων αλλά και ηλεκτρονικών, στις οποίες έχει ή είχε συνδρομή το ΕΚΠΑ (τίτλοι, έτη συνδρομής, τόμοι, τεύχη κ.ά.). Πολλά από τα τεύχη των περιοδικών προσφέρονται και σε ηλεκτρονική μορφή (όπου είναι γνωστό, παρέχεται ο σχετικός σύνδεσμος).
 • Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των περιοδικών, είτε αλφαβητικά είτε με βάση τη βιβλιοθήκη που ενδιαφέρει.
 • Παρέχεται, επιπλέον, η δυνατότητα αναζήτησης στον κατάλογο. Συνιστάται η αναζήτηση να γίνεται με πεζά γράμματα και χωρίς τόνους. Προτείνεται, επίσης, η χρήση του χαρακτήρα *, αντί για ολόκληρες λέξεις. Π.χ. με τον όρο βιβλ* αναζητούνται και ανακτώνται όλοι οι τίτλοι που αρχίζουν από τους συγκεκριμένους χαρακτήρες (βιβλίο, βιβλιοθήκη κ.ά.). 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

  

Ηλεκτρονικά Περιοδικά HEAL-Link (συνδρομές)

Το ΕΚΠΑ παρέχει, μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 10.000 τίτλους περιοδικών με ευρεία θεματική κάλυψη. Συγκεκριμένα:

 • Κατάλογος Ηλεκτρονικών Περιοδικών HEAL-Link: Πρόσβαση στον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών όλων των εκδοτικών οίκων με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση η HEAL-Link

  • Περιοδικό Nature:  Όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν πρόσβαση στο περιοδικό, στα έτη 1869-2006 και 2015-σήμερα.

 • Εκδοτικοί Οίκοι & Υπηρεσίες HEAL-Link: Κατάλογος εκδοτικών οίκων με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση ο HEAL-Link (προσφέρεται σύνδεσμος για αναζήτηση άρθρων και περιοδικών στη βάση δεδομένων κάθε εκδοτικού οίκου)
 • Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link: Η υπηρεσία αυτή, προσφέρει ταυτόχρονη αναζήτηση σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link/ΣΕΑΒ (περιοδικά, ηλ. βιβλία και εκδότες), μέσω εναλλακτικών δυνατοτήτων και επιλογών.

    

Ενιαία υπηρεσία αναζήτησης τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (μέσω του Summon)

Πρόκειται για μια ενιαία υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας Summon Discovery Service, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, τα οποία έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία Summon του οίκου ProQuest, και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

 • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο, θέματος ή ISSN.
 • Επιπλέον προσφέρεται και αναζήτηση με όρους εντός του περιεχομένων συγκεκριμένου τίτλου που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. 

Μεταβείτε στην υπηρεσία αναζήτησης τίτλων A-Z

  

BrowZine: υπηρεσία ενιαίας πρόσβασης σε περιοδικά

Το BrowZine, του Οίκου Third Iron, αποτελεί πρακτικά έναν διαφορετικό τρόπο πρόσβασης και παρουσίασης περιεχομένου σε ηλεκτρονικά περιοδικά στα οποία έχουμε πρόσβαση μέσω αντίστοιχων συμφωνιών με τους εκδότες ή μέσω βάσεων δεδομένων που τα περιέχουν (είτε αφορούν συνδρομές του ΕΚΠΑ ή του ΣΕΑΒ/HEAL-Link). Προσφέρονται δυνατότητες αναζήτησης βάσει θέματος, τίτλου ή ISSN του περιοδικού.

Το Browzine δρα επικουρικά ως προς την A-Z αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών μέσω του Summon, καθώς περιέχει όλες τις περιοδικές εκδόσεις που έχουν δηλωθεί σε αυτό.

Η πρόσβαση παρέχεται ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://browzine.com/libraries/2005/

Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρεται και σαν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή tablet με τις ίδιες δυνατότητες:

 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή BrowZine για Android, iOS ή Kindle από το αντίστοιχο Google Play Store, Apple App Store ή Amazon App Store (αν χρησιμοποιούσατε ήδη την εφαρμογή με την βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης θα πρέπει να τη διαγράψετε και να την επανεγκαταστήσετε).
 2. Αφού είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΕΚΠΑ, ανοίξτε την εφαρμογή και και από τη λίστα με τις βιβλιοθήκες επιλέξτε National and Kapodistrian University of Athens και "Continue".
 3. Μπορείτε να κάνετε χρήση αναζητώντας περιοδικά βάσει θέματος, τίτλου ή ISSN.

 

 

 

Υπηρεσία Publication Finder (μέσω του EBSCOhost)

Πρόκειται για μια υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας EBSCOhost, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, που είτε ανήκουν στον οίκο EBSCO ή έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία EBSCO Discovery Service (EDS), και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

 • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο, θέματος ή ISSN.

 

Μεταβείτε στην υπηρεσία Publication Finder