Κατάλογος OPAC ΕΚΠΑ

Μετά τη μετάπτωση των εγγραφών του ΕΚΠΑ στο νέο συνεργατικό μοντέλο καταλόγου του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service), μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τις αναζητήσεις σας τον νέο OPAC, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ OPAC

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η μορφή του OPAC είναι προσωρινή και αναμένεται να αντικατασταθεί σύντομα με την οριστική.

Στην παρούσα φάση, μπορείτε να εκτελείτε αναζητήσεις, αλλά να έχετε υπ' όψιν ότι η λειτουργικότητα για αρκετά ειδικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι η αναμενόμενη (π.χ. οι καταστάσεις τεκμηρίων δεν είναι πλήρως ενημερωμένες).