Κατάλογος OPAC ΕΚΠΑ

Μετά τη μετάπτωση των εγγραφών του ΕΚΠΑ στο νέο συνεργατικό μοντέλο καταλόγου του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service), μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τις αναζητήσεις σας τον νέο OPAC, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ OPAC

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι πιθανές αστοχίες ή μη αναμενόμενη συμπεριφορά του OPAC κατά τις αναζητήσεις σας (που μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα μετάπτωσης ή λειτουργίας) αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατόν με συνεχή εμπλουτισμό του  περιεχομένου και αντίστοιχες διορθωτικές επεμβάσεις σε επίπεδο ευρετηρίων, λειτουργικής συμπεριφοράς  και εμφάνισης.