ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται (αν υπάρχουν) οι Βιβλιογραφικές Βάσεις στις οποίες το ΕΚΠΑ έχει δοκιμαστική πρόσβαση για περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Οι Βάσεις στις οποίες έχουμε αποκτήσει δοκιμαστική πρόσβαση περιλαμβάνουν: Art and Architecture Archive και Art, Design & Architecture Collection του Οίκου ProQuest (26/11 - 26/12/2018), AVON-Academic Video Online (09/11 - 21/12/2018), ProQuest Central (10/11 - 15/12 2018), 6 επιπλέον συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη Springer (μέσω του ΣΕΑΒ/HEAL-Link μέχρι 12/9 - 30/11/2018), MLA International Bibliography (μέσω EBSCOhost, 7/2 - 10/3/2018), OECD iLibrary (μέσω του ΣΕΑΒ/HEAL-Link, 23/1 - 30/6/2018), Criminology Collection του Οίκου ProQuest (25/1 - 24/2/2018), Συλλογή Supplementum Epigraphicum Graecum Online του οίκου Brill (15/1 - 13/2/2018), Τις συλλογές "Women and Social Movements in Modern Empires since 1820", "Women and Social Movements, International" και "AVON-Academic Video Onlineτης βάσης Alexander Street (14/12/2017-26/1/2018), Όλα τα περιοδικά (τεύχη έκδοσης 2016 και 2017) του Οίκου Future Science Group  (7/3 - 31/12 2017), The Brill Dictionary of Ancient Greek του Οίκου Brill (21/2 - 22/3 2017), Climate Change and Law Collection του Οίκου Brill (18/1 - 16/2 2017), Bentham Science Journals (16/1-15/4 2017), International Maritime Boundaries Online του Οίκου Brill (23/11 - 22/12 2016), United Nations Convention on the Law of the Sea του Οίκου Brill (23/11 - 22/12 2016), ProQuest eBook  Central (20/10 - 31/12 2016), South Asia Archive (20/5-20/6 2016), Reaxys & Reaxys Medical Chemistry (15/4-15/5 2016), Όλες οι βάσεις του Οίκου IGI GLobal (6/4-6/5 2016), Όλες οι βάσεις του Οίκου Brill (20/1-28/2 2016).

Δοκιμαστική Πλήρης Πρόσβαση στις βάσεις Art and Architecture Archive και Art, Design & Architecture Collection του οίκου ProQuest

ProQuest Logo

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των βάσεων "Art and Architecture Archive" και "Art, Design & Architecture Collection" του Οίκου  ProQuest, μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2018. 

  • Η βάση Art and Architecture Archive προσφέρει πλήρες κείμενο από ψηφιοποιημένα περιοδικά στον τομέα της τέχνης και αρχιτεκτονικής καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από το 1895 έως το 2005.
  • Η συλλογή Art, Design & Architecture Collection περιλαμβάνει τις επιμέρους βάσεις/ευρετήρια  ARTbibliographies Modern (ABM), Design & Applied Arts Index,(DAAI) και International Bibliography of Art (IBA), καθώς και τη βάση πλήρους κειμένου Arts & Humanities Database που προσφέρει πρόσβαση σε τρέχοντα περιοδικά. Η συλλογή, καλύπτει τη χρονική περίοδο από 1973 έως σήμερα.

Η πρόσβαση στις βάσεις δίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://trials.proquest.com/access?token=Z8F0TM3PEYTO04VMQL4G

Προσοχή! Αν κάνοντας τα βήματα που σας ζητούνται για να προσπελάσετε τις βάσεις σας εμφανιστεί το μήνυμα "Please access your trial products through the status page." (ιδίως αν χρησιμοποιείτε Chrome), δοκιμάστε να συνδεθείτε εκ νέου στη βάση μέσω του παραπάνω συνδέσμου, αφού διαγράψετε τα cookies από το ιστορικό περιήγησης, είτε χρησιμοποιείστε ένα νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης (Incognito, inPrivate, κλπ.) ή διαφορετικό browser.

  

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στη συλλογή Academic Video Online της βάσης Alexander Street

Alexander Street logo

Σας ενημερώνουμε ότι εξασφαλίστηκε δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο,  μέχρι τις 21/12/2018, στη συλλογή Academic Video Online (AVON) της βάσης Alexander Street:

Η συλλογή AVON, αποτελεί μια μοναδική πηγή ψηφιακού video (πάνω από 62.000 αποσπάσματα) και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων όπως  τέχνες, ιστορία, γλώσσα, φιλολογία, επιστήμες υγείας, θετικές επιστήμες, μουσική, κοινωνικές επιστήμες, ψυχολογία, κ.ά.

Ειδικότερα, πληροφορίες για το θεματικό περιεχόμενο θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: 

Περισσότερα στοιχεία γενικά για τη συλλογή και το περιεχόμενό της: 

Βοήθεια και σύντομοι οδηγοί χρήσης:

  

Δοκιμαστική Πλήρης Πρόσβαση στη βάση ProQuest Central του οίκου ProQuest

ProQuest Logo

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης "ProQuest Centralτου Οίκου  ProQuest, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018. 

Η βάση είναι πολυθεματική πλήρους κειμένου (full text) και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων (όπως θετικές επιστήμες και τεχνολογία, νομική, οικονομικά, θρησκεία, κοινωνικές επιστήμες, ιστορία και φιλοσοφία, γλωσσολογία, παιδαγωγικά, εφημερίδες από όλον τον κόσμο, κ.ά.), καθώς περιλαμβάνει πρακτικά την πληροφορία (πάνω από 26.000 περιοδικές εκδόσεις) από τις ακόλουθες βάσεις: 

  • ABI/INFORM Collection, Accounting, Tax & Banking Collection, Arts & Humanities Database, Asian & European Business Collection, Australia & New Zealand Database, Biology Database, Business Market Research Collection, Canadian Business & Current Affairs Database, Canadian Newsstream, Career & Technical Education Database, Computing Database, Continental Europe Database, Criminal Justice Database, East & South Asia Database, East Europe, Central Europe Database, Education Database, Family Health Database, Global Breaking Newswires, Health & Medical Collection, Health Management Database, India Database, International Newsstream, Latin America & Iberia Database, Library Science Database, Linguistics Database, Middle East & Africa Database, Military Database, Nursing & Allied Health Database, Political Science Database, Psychology Database, Public Health Database, Publicly Available Content Database, Religion Database, Research Library, Science Database, Social Science Database, Sociology Database, Telecommunications Database, Turkey Database, UK & Ireland Database, US Newsstream

Η πρόσβαση στη βάση δίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://trials.proquest.com/access?token=GLMMIVH9YNUVUHEKW4D4

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της ProQuest (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.proquest.com

Προσοχή! Αν κάνοντας τα βήματα που σας ζητούνται για να προσπελάσετε τη βάση σας εμφανιστεί το μήνυμα "Please access your trial products through the status page." (ιδίως αν χρησιμοποιείτε Chrome), δοκιμάστε να συνδεθείτε εκ νέου στη βάση μέσω του παραπάνω συνδέσμου, αφού διαγράψετε τα cookies από το ιστορικό περιήγησης, είτε χρησιμοποιείστε ένα νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης (Incognito, inPrivate, κλπ.) ή διαφορετικό browser.

  

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στην πλατφόρμα OECD iLibrary (μέσω του ΣΕΑΒ/HEAL-Link)

Σας ενημερώνουμε ότι μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος χρήσης (trial) της πλατφόρμας OECD iLibrary για όλα τα μέλη του Συνδέσμου (επομένως και για το ΕΚΠΑ), μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Η δοκιμαστική συνδρομή έχει επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο καθώς και τους συνδέσμους πρόσβασης θα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης:

http://www.lib.uoa.gr/news/proboli-arthroy/article/energopoiisi-dokimastikis-periodoy-chrisis-trial-tis-platformas-oecd-ilibrary-meso-toy-seabheal-li.html