Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελείται από δεκαέξι Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκες, ορισμένα εκ των οποίων εξυπηρετούν Τμήματα και ορισμένα Τομείς.

Διευθύνσεις, ωράρια & στοιχεία επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 929. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7949
 • FAX:(+30) 210 727 7951
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:aggliki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφικής Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 928. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7939, (+30) 210 727 79 41
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:galliki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 737. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7779
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:germaniki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος, αρ. 805. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7942
 • FAX:(+30) 210 727 7942
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:italispan(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ.625. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 368 9580
 • FAX:(+30) 210 363 0024
 • Ωράριο:Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:slaviko(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,printer,book,archive

Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 914, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7931, (+30) 210 727 7933
 • FAX:(+30) 210 727 7931
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:theatriki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Ιστορικό Σπουδαστήριο

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ. 646. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7687, (+30) 210 727 7689
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:istoria(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 917, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7789
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:mousiki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,book

Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ. 647. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7690, (+30) 210 727 7695
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:arxaiologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book,archive

Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος, αρ.829. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7843, (+30) 210 727 7844
 • FAX:(+30) 210 727 7477
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:viznelfilologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,book

Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος, αρ. 830. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7859
 • FAX:(+30) 210 727 7872
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:glwssologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book,invalid

Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 745. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7785
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:klassfilologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,signal,book

Σπουδαστήριο Λαογραφίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 734. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7777, (+30) 210 727 7778
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:laografia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Σπουδαστήριο Παιδαγωγικής

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, αρ. 536. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7577, (+30) 210 727 7578
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:paidagogiki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 746. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7795, (+30) 210 727 7796
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:filosofia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Σπουδαστήριο Ψυχολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, αρ. 534. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7565
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:03/09/2018 - 28/09/2018: Εξυπηρέτηση κοινού 12.00-14.00. Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της ΦΣ από 1/10/18 μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σε νέο κτήριο.
 • Email:psychologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book