Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

  • Διεύθυνση:Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15772
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7605. Για εγγραφές μελών, θέματα δανεισμού και για παραγγελία άρθρων 210 727 7605, 7828, 7687. Για διαδανεισμό 210 727 7844, 210 727 7416. Γραμματεία: 210 727 7905. Για θέματα Ευδόξου: 210 727 7931
  • FAX:-
  • Ωράριο:Δευτέρα - Παρασκευή: 08.30 -18.00. Υπηρεσία chat: Δευτέρα-Παρασκευή 8.30 - 15.30.
  • Email:phil(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book,signal