Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελείται από δεκαέξι Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκες, ορισμένα εκ των οποίων εξυπηρετούν Τμήματα και ορισμένα Τομείς.

Διευθύνσεις, ωράρια & στοιχεία επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 929. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7949
 • FAX:(+30) 210 727 7951
 • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-18.00, Παρασκευή: 09.00-15.00 (χειμερινό). Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-15.00 (Ιούλιος-Αύγουστος). Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 1 έως 24 Αυγούστου.
 • Email:aggliki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφικής Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 928. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7939, (+30) 210 727 79 41
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00. Θερινό ωράριο: 10 έως 21 Ιουλίου: 09.00-15.00, 24 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου: 09.00-14.30, 21 έως 25 Αυγούστου: 09.00-14.30 και 7 έως 18 Αυγούστου κλειστά.
 • Email:galliki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 737. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7779
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα Τετάρτη: 09.00-16.00, Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή: 09.00-14.00. Θερινό ωράριο: 09.00-14.00. Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 24 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου.
 • Email:germaniki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος, αρ. 805. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7942
 • FAX:(+30) 210 727 7942
 • Ωράριο:Δευτέρα Τρίτη Παρασκευή: 09.00-15.00, Τετάρτη Πέμπτη: 09.00-17.00 (χειμερινό). Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-15.00 (Ιούλιος-Αύγουστος). Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 24 Ιουλίου έως 18 Αυγούστου.
 • Email:italispan(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ.625. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 368 9580
 • FAX:(+30) 210 363 0024
 • Ωράριο:Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 1 έως 31 Αυγούστου.
 • Email:slaviko(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,printer,book,archive

Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 914, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7931, (+30) 210 727 7933
 • FAX:(+30) 210 727 7931
 • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 08.30-18.00, Παρασκευή: 08.30-16.00 (χειμερινό). Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-15.00 (Ιούλιος-Αύγουστος). Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 31 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου.
 • Email:theatriki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Ιστορικό Σπουδαστήριο

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ. 646. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7687, (+30) 210 727 7689
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00-18.00. Θερινό ωράριο: 10 έως 28 Ιουλίου: 8.00-15.30 και 31 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου κλειστά.
 • Email:istoria(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 9ος όροφος, αρ. 917, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7789
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 9.00 - 18.00, Παρασκευή: 9.00 - 16.00. Θερινό ωράριο: 10 έως 31 Ιουλίου και 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου: 09.00-15.00, 1 έως 25 Αυγούστου κλειστά.
 • Email:mousiki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,book

Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ. 647. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7690, (+30) 210 727 7695
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-18.00. Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-19.00 (εαρινό ωράριο, εξεταστική περίοδος). Θερινό ωράριο: 3 έως 21 Ιουλίου: 09.00-19.00, 24 έως 31 Ιουλίου και 24 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου: 09.00-16.00 και 1 έως 23 Αυγούστου κλειστά.
 • Email:arxaiologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book,archive

Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος, αρ.829. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7843, (+30) 210 727 7844
 • FAX:(+30) 210 727 7477
 • Ωράριο:Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη: 08.30-18.00, Πέμπτη Παρασκευή: 08.30-16.00. Θερινό ωράριο: 10 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου: 09.00-15.00 και από 7 έως 31 Αυγούστου κλειστά.
 • Email:viznelfilologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,book

Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος, αρ. 830. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7859
 • FAX:(+30) 210 727 7872
 • Ωράριο:Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-14.30. Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 17 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου.
 • Email:glwssologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book,invalid

Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 745. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7785
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-18.00, Παρασκευή: 09.00-16.00. Θερινό ωράριο: 10 έως 28 Ιουλίου και 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου: 09.00-15.00, 31 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου κλειστά.
 • Email:klassfilologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,signal,book

Σπουδαστήριο Λαογραφίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 734. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7777, (+30) 210 727 7778
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09.00-15.00, Τρίτη: 13.00-19.00. Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από 24 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου.
 • Email:laografia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Σπουδαστήριο Παιδαγωγικής

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, αρ. 536. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7577, (+30) 210 727 7578
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-17.00, Παρασκευή: 09.00-15.00. Θερινό ωράριο: 10 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου: 09.00-15.00 και 7 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου κλειστά.
 • Email:paidagogiki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 746. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7795, (+30) 210 727 7796
 • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-18.00, Παρασκευή: 09.00-15.00. Θερινό ωράριο: 10 έως 28 Ιουλίου: 09.00-15.00 και 31 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου κλειστά.
 • Email:filosofia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book

Σπουδαστήριο Ψυχολογίας

 • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, αρ. 534. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7565
 • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
 • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-17.00, Παρασκευή: 09.00-15.00. Θερινό ωράριο: 10 έως 25 Ιουλίου και 28 έως 31 Αυγούστου: 09.00-15.00 και 26 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου κλειστά.
 • Email:psychologia(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  desktop,book