Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου το 2001 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, υπό το συντονισμό της οποίας λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα (30/9/2018) 16 Σπουδαστήρια/ Βιβλιοθήκες. Η ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής  λειτουργεί από την 14η Ιανουαρίου 2019 σε νέο κτήριο.

Υπηρεσίες

Δανεισμός
Διαδανεισμός και παραγγελία άρθρων
Εκπαίδευση χρηστών

Library of the School of Philosophy

In 2001, the Rector's Council decided the foundation of the Library of the School of Philosophy. It was comprised of 16 separate small libraries attached to the various Departments of the School. In October 2018, the 16 libraries were moved to a new building (7.500 sq.m) next to the School, on the University campus, Zografou and in January 2019 the Library of the School of Philosophy opened to the public.

Opening hours: Monday - Friday: 8.30-16.30 (from 1/6 /2020 due to covid19), 8.30-16.30 (from 23/9 onwards)
Telephone: (+30) 2107277605, 7828, 7687, Fax: (+30) 2107277931,  e-mail: phil(at)lib.uoa.gr
Ask a librarian (chat): Monday - Friday: 9.00 - 15.00
Access: https://maps.uoa.gr/en/50/140

Library rules and regulations

Donations policy

Special Collections Regulations

Special Collections Application

Borrowing
All members of the Library of the School of Philosophy can borrow items.
Due to covid19 restrictions, users have to fill in web application forms in order to borrow library material.
Library membership application
Terms and conditions
Borrowing form (in Greek),
Daily borrowing form (in Greek)

Interlibrary loan
If an item you need is not held at the Library, you may still be able to access it by requesting it via our interlibrary loan service. The expenses for this service are undertaken by the library user.

User training
The Library organizes educational tours to groups of students so that they become familiar with the space and the services offered. They are informed about the library floor plan, the study areas  and every aspect of using the Library, from finding and borrowing books, to accessing online resources, e-journals and databases. The tours schedule is announced on the library website.

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

  • Διεύθυνση:Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15772
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7605. Για ανανεώσεις δανεισμού 210 727 7605, 7828, 7687. Γραμματεία: 210 727 7905, 7931
  • FAX:(+30) 210 727 7931
  • Ωράριο:Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00 -16.00. Υπηρεσία chat: Δευτέρα-Παρασκευή 8.30 - 15.30.
  • Email:phil(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book,signal