ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

15.12.2017

Ανακοίνωση για το λογισμικό Mendeley

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι οι δωρεάν προνομιακές άδειες χρήσης της εφαρμογής  Mendeley λήγουν την 31η Δεκεμβρίου...

Αποτελέσματα 31 μέχρι 35 από τα συνολικά 177