Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»

Η Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ. Η συλλογή περιλαμβάνεται στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ με το όνομα «Πέργαμος».

Η «Πέργαμος» λειτουργεί, προς το παρόν, μόνο για την κατάθεση εργασιών «Γκρίζας Βιβλιογραφίας». Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, θα δοθεί πρόσβαση σε πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε επιπλέον υπηρεσίες και λειτουργίες.

Η πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των εργασιών υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπεται ή απαγορεύεται, ανάλογα με την επιθυμία του συγγραφέα. Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση.

Συνδεθείτε στην ψηφιακή συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»

Σχετικά έγγραφα

Για την διευκόλυνση των φοιτητών, παρέχονται τα ακόλουθα έγγραφα (σε μορφή PDF):