Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλίων

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΔΕΕ). Το δίκτυο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και αφορά στο διαδανεισμό υλικού των συλλογών μεταξύ των βιβλιοθηκών μελών. Οι εργασίες του Δικτύου αποσκοπούν στην εύρυθμη και σταθερή πρόσβαση χρηστών κάθε ακαδημαϊκού μέλους στο διαθέσιμο υλικό των συλλογών των υπόλοιπων μελών, εφόσον αυτό δε συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή της οικείας Βιβλιοθήκης. Την κεντρική διαχείριση της Υπηρεσίας έχουν αναλάβει οι Αγγελική Τσολάκου (τηλ.: 2103688086) και Χρυσάνθη Καρασούλου (τηλ.: 2103688023), ενώ το email αποστολής των αιτημάτων διαδανεισμού είναι το: ill(at)lib.uoa.gr

Διαδικασία

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) σε μια από τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Τα μέλη των άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορούν να δανείζονται έως 5 βιβλία για 10 ημέρες με δυνατότητα  μίας ανανέωσης. Ο αριθμός και οι ημέρες διαδανεισμού μπορεί να αλλάξει κατά περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Ενιαίο Κανονισμό Διαδανεισμού.