Κάτοπτρον - Ελληνομνήμων

Ο "Ελληνομνήμων" αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του τμήματος ΜΙΘΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Κ. Γαβρόγλου). Περιέχει όλα τα φιλοσοφικά και επιστημονικά βιβλία που γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα από το 1600 έως το 1821.

Ο "Ελληνομνήμων" φιλοξενήθηκε στο Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών από τις 14 Οκτωβρίου 2005. Από τον Φεβρουάριο του 2009 ενσωματώθηκε στο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα "ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ", το οποίο διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο ιστορικές πληροφορίες, που αφορούν στην ελληνική παιδεία, στη φιλοσοφία και τις επιστήμες από το 17ο αι. έως τις αρχές του 19ου αι.

(Υπεύθυνοι υλοποίησης: καθ. Ι. Ιωαννίδης και καθ. Μ. Χατζόπουλος).

Συνδεθείτε στο "Κάτοπτρον"