Κανονισμός λειτουργίας του Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
16.06.2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021), σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας και σύμφωνα με τον ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ, από την Τετάρτη 16/6/2021 τροποποιείται η λειτουργία του Σπουδαστηρίου.

Λόγω της υποχρέωσης για εξ αποστάσεως εργασία του προσωπικού του Σπουδαστηρίου βάση των ΚΥΑ, ζητούμε την κατανόηση του κοινού και τη συνεργασία όλων για την ομαλότερη λειτουργία του Σπουδαστηρίου κατά το διάστημα αυτό.

·         Όλες οι υπηρεσίες (δανεισμός υλικού, καταθέσεις εργασιών στο Ιδρυματικό αποθετήριο «Πέργαμος», παραλαβή επιστροφών από Εύδοξο κ.ά.) του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής συνεχίζουν να παρέχονται μόνο κατόπιν ραντεβού Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-15:00.

·         Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα μέλη της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

·         Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο Σπουδαστήριο και τη χρήση των υπηρεσιών του, η τήρηση των μέτρων προστασίας τα οποία περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό όσο και από τους χρήστες, τη χρήση των αντισηπτικών διαλυμάτων κατά την είσοδο και την προβλεπόμενη απόσταση του ενάμιση μέτρου (1,5μ) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο Σπουδαστήριο.

·         Οι χρήστες που είναι υπόχρεοι σε Covid self test θα πρέπει να επιδεικνύουν το έγγραφο σε περίπτωση που τους ζητηθεί από το Προσωπικό του Σπουδαστηρίου.

·         Απαγορεύεται κάθε επαφή των χρηστών με τα βιβλιοστάσια στο χώρο του Αναγνωστηρίου και όπου αλλού υπάρχουν.
Τα βιβλία θα τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι του Σπουδαστηρίου.

·         Δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

·         Δεν επιτρέπεται η χρήση του Εργαστηρίου Υπολογιστών που φιλοξενείται στο χώρο του Σπουδαστηρίου.

·         Πληροφορίες για την πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.lib.uoa.gr/ (π.χ. ενιαία αναζήτηση, βιβλιογραφικές βάσεις, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία) από χώρους εκτός του Σπουδαστηρίου  θα βρείτε εδώ. Πληροφορίες για τις πηγές που θεματικά αφορούν την Οδοντιατρική θα βρείτε εδώ.

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Σπουδαστήριο είναι:

α) Η Υπηρεσία Δανεισμού

Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο  κατόπιν ραντεβού προς όλους τους χρήστες του Σπουδαστηρίου.

Διαδικασία δανεισμού Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής:

Διαδικασία δανεισμού τεκμηρίων σε μέλη του Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής:

Πληροφορίες για τον δανεισμό τεκμηρίων θα βρείτε εδώ:

  1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Εδώ θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας που θα σας βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση υλικού.
  2. Οι χρήστες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού για να καταχωρηθεί το αίτημα τους.                                                                                                
  3. Μόλις το προσωπικό του Σπουδαστηρίου επεξεργαστεί το αίτημα, οι χρήστες θα ενημερωθούν για την πορεία του αιτήματος τους και την ώρα και την ημέρα παράδοσης των δανεισμένων τεκμηρίων.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι μέλος του Σπουδαστηρίου και πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής, οφείλει να κατεβάσει την Αίτηση Εγγραφής Μέλους από την ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου, να την συμπληρώσει και να την αποστείλει σκαναρισμένη μαζί με φωτογραφία της ακαδημαϊκής του ταυτότητας (φοιτητικού πάσο) και από τις δύο (2) όψεις στο email του Σπουδαστηρίου odontiatriki (at) lib. uoa. gr.

Δε θα επιτρέπεται να συμπληρώνετε τη φόρμα δανεισμού εντός του χώρου του Σπουδαστηρίου.

Διαδικασία ημερήσιου δανεισμού τεκμηρίων σε εξωτερικούς χρήστες:

  1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Εδώ θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας που θα σας βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση υλικού.
  2. Οι χρήστες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού για να καταχωρηθεί το αίτημα τους.
  3. Οι χρήστες ενημερώνονται με e-mail από το Σπουδαστήριο για την πορεία του αιτήματός τους

Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται δια ζώσης από το Προσωπικό του Σπουδαστηρίου Δευτέρα-Παρασκευή τις ώρες  08.30-15.00.

β) Η χρήση του Αναγνωστηρίου του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής.

Ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να εισέλθουν και να μελετήσουν στο Αναγνωστήριο είναι 12 βάση των διαθέσιμων θέσεων μελέτης που εξασφαλίζουν ασφαλή χρήση, την προβλεπόμενη απόσταση του ενός και μισού μέτρου περιμετρικά μεταξύ των χρηστών και την επίβλεψη και τον έλεγχο του χώρου από το προσωπικό.

Η μέγιστη παραμονή κάθε χρήστη στο αναγνωστήριο δεν θα ξεπερνά τις δύο ώρες. Η επίσκεψη για χρήση του αναγνωστηρίου θα γίνεται μόνο με τη μέθοδο των προγραμματισμένων ραντεβού.

Τα ραντεβού κλείνονται ηλεκτρονικά στη φόρμα Κράτησης Ραντεβού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου.

Τα ραντεβού είναι για τις εξής ώρες:

08:45 -10:45,

10:50 – 12:50,

12:55 – 14:55.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναγνώστες θα κάνουν χρήση μόνο των τραπεζοκαθισμάτων που θα έχει ορίσει το προσωπικό του Σπουδαστηρίου και φέρουν σχετική σήμανση και δε θα μετακινούν τα καθίσματα από τις καθορισμένες θέσεις.

Υποχρεώσεις και δυνατότητες χρήσης υλικού:

·         Ο αριθμός των επιτρεπόμενων τεκμηρίων για μελέτη εντός του αναγνωστηρίου θα είναι μέχρι τρία για κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη. Οι χρήστες θα μπορούν να αιτηθούν τα τεκμήρια προς μελέτη μέσω της φόρμας κράτησης ραντεβού. Τα τεκμήρια προς μελέτη δεν θα ξεπερνούν τα τρία (3) τεκμήρια .Μόλις το προσωπικό επεξεργαστεί το αίτημα σας, θα σας ενημερώσει για την διαθεσιμότητα των προς μελέτη βιβλίων.

Και σε αυτή τη περίπτωση η ανάκτηση των βιβλίων από τα βιβλιοστάσια για την μελέτη στα αναγνωστήρια θα γίνεται μόνο από το προσωπικό του Σπουδαστηρίου.

Μετά τη χρήση των βιβλίων από τους αναγνώστες, αυτά θα παραμένουν επάνω στα τραπέζια. Στη συνέχεια θα συγκεντρώνονται από το προσωπικό και θα τοποθετούνται στους χώρους καραντίνας για τρεις ημέρες όπως ισχύει και στο δανεισμό.

 Οι χρήστες του Σπουδαστηρίου μπορούν να επικοινωνούν με το Σπουδαστήριο στα τηλέφωνα 210-746 1150 - 210-746 1151 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: odontiatriki[at]lib.uoa[dot]gr ή μέσω της εφαρμογής live chat «Ρώτησε τον Βιβλιοθηκονόμο/Ask a Librarian».

 

 

 Ο Υπεύθυνος του Σπουδαστηρίου

Βασίλειος Πανής, Καθηγητής