Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές

Η πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες Ομόσπονδης Αναζήτησης, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων, όσον αφορά σε συνδρομητικό ή επί πληρωμή περιεχόμενο και όχι ανοιχτής πρόσβασης το οποίο είναι εξ ορισμού ελεύθερο, είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απαιτείται, επομένως, είτε φυσική παρουσία στους χώρους του ΕΚΠΑ είτε ταυτοποίηση χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ.

Για την πρόσβασή σας στις παραπάνω υπηρεσίες, δε θα σας ζητηθεί ποτέ όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό (password). Η πρόσβαση από τους χώρους του Πανεπιστημίου γίνεται αυτόματα, ενώ η πρόσβαση από χώρους εκτός του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω Proxy Server

Για τη διευκόλυνση των χρηστών του ΕΚΠΑ και την πρόσβαση στις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών εκτός δικτύου ΕΚΠΑ (π.χ. πρόσβαση στο Internet μέσω  ADSL), παρέχεται, σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ), η υπηρεσία πρόσβασης μέσω διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Server), χωρίς τη χρήση επιπλέον λογισμικού. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Proxy Server.

Μέσω VPN

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας «Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου» (Virtual Private Network – VPN). Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου