Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές

Η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων, όσον αφορά σε συνδρομητικό ή επί πληρωμή περιεχόμενο και όχι ανοιχτής πρόσβασης το οποίο είναι εξ ορισμού ελεύθερο, είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απαιτείται, επομένως:

  1. είτε φυσική παρουσία και χρήση στους χώρους του ΕΚΠΑ και χρήση υπολογιστή με δικτυακή διεύθυνση (IP addess) που να βρίσκεται μέσα στο εύρος δικτυακών διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  2. ή χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού του χρήστη στο ΕΚΠΑ και ταυτοποίησή του μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://login.uoa.gr/login).

    • Σημείωση: Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για τους χρήστες που βρίσκονται στο νέο σχήμα υπηρεσιών του ΕΚΠΑ και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη σε χώρους του Πανεπιστημίου μας.

Πιο αναλυτικά, η πρόσβαση από τους χώρους του Πανεπιστημίου γίνεται αυτόματα, χωρίς να ζητείται κάποιος συνδυασμός user name/password, ενώ η πρόσβαση από χώρους εκτός του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω Proxy Server

Για τη διευκόλυνση των χρηστών του ΕΚΠΑ και την πρόσβαση στις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών εκτός δικτύου ΕΚΠΑ (π.χ. πρόσβαση στο Internet μέσω  ADSL), παρέχεται, σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ), η υπηρεσία πρόσβασης μέσω διαμεσολαβητή/διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Server), χωρίς τη χρήση επιπλέον λογισμικού. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Proxy Server (προσέξτε στο σημείο αυτό, όταν ορίσετε τον proxy server, να ενεργοποιήσετε -αν παρέχεται στον broswer σας- την επιλογή "Χρήση αυτού του διαμεσολαβητή για όλα τα πρωτόκολλα"/"Use this proxy server for all protocols"). 

Μέσω VPN

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας «Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου» (Virtual Private Network – VPN). Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου

Μέσω της υπηρεσίας Shibboleth

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι υιοθετούν και τη χρήση του Shibboleth για να επιτρέπουν την πρόσβαση στους χρήστες τους. Μέσω της μεθόδου αυτής μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε εκδότες τόσο μέσω απευθείας συμβάσεων με το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link).

Προς το παρόν, με τη χρήση του δικτυακού σας λογαριασμού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πηγές του Elsevier και του Project Muse σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

1. Εκδοτικός Οίκος Elsevier, και συγκεκριμένα για τις βάσεις Science Direct  (http://www.sciencedirect.com) και Scopus (http://www.scopus.com):

α) Στη σελίδα www.sciencedirect.com   επιλέξτε πάνω δεξιά "Athens/Other Institution Login", ενώ στη σελίδα www.scopus.com   επιλέξτε πάνω δεξιά Login και στη συνέχεια "Athens/Other Institution Login".

β) Από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε: HEAL-Link(aai) Greek Higher Education & Research και στη συνέχεια University of Athens για να οδηγηθείτε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://login.uoa.gr/login).

γ) Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη, θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο.

 

2. Για το Project MUSE (http://muse.jhu.edu/)

α) Από τη σελίδα του Project MUSE (http://muse.jhu.edu/) επιλέξτε πάνω δεξιά "Login".

β) Από τη λίστα επιλέξτε: HEAL-Link Greece και στη συνέχεια University of Athens για να οδηγηθείτε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://login.uoa.gr/login).

γ) Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη, θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο.