Θερινό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
04.09.2022

Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
01.08.2022 έως 12.08.2022 :   09:00-14:30
15.08.2022 έως 19.08.2022 :   Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 02.09.2022 :   09:00-14:30

 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
18.07.2022 έως 26.08.2022 :   08:30-15:30
29.08.2022 έως 02.09.2022 :   Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
05.09.2022 έως 09.09.2022 :   08:30-15:30

 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής
18.07.2022 έως 12.08.2022 :    08:30-16:30
15.08.2022 έως 19.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 31.08.2022 :    08:30-16:30

 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας
01.08.2022 έως 05.08.2022 :    08:30-15:30
08.08.2022 έως 19.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 02.09.2022 :    08:30-15:30

Σπουδαστήριο Τμήματος Οδοντιατρικής
18.07.2022 έως 19.08.2022 :    09:00-15:00
22.08.2022 έως 23.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
24.08.2022 έως 02.09.2022 :    09:00-15:00

 

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
18.07.2022 έως 29.07.2022 :    08:00-16:00
01.08.2022 έως 16.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
17.08.2020 έως 31.08.2022 :    08:00-16:00

 

Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
18.07.2022 έως 12.08.2022 :    08:00-15:30
15.08.2022 έως 19.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 26.08.2022 :    08:00-15:30

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ι.Φ.Ε.
18.07.2022 έως 12.08.2022 :    08:00-15:00
15.08.2022 έως 26.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
29.08.2022 έως 02.09.2022:     08:00-15:00

 

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
18.07.2022 έως 05.08.2022 :    08:30-16:30
08.08.2022 έως 19.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 02.09.2022 :    08:30-16:30

 

Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (κτήριο Αιόλου 42-44)
18.07.2022 έως 05.08.2022 :    08:30-16:00
08.08.2022 έως 19.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 02.09.2022 :    08:30-16:00

Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (κτηρίο Ναυαρίνου 13Α)
18.07.2022 έως 05.08.2022 :    08:30-16:00
08.08.2022 έως 19.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 02.09.2022 :    08:30-16:00

 

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
18.07.2022 έως 05.08.2022 :    08:30-16:00
08.08.2022 έως 19.08.2022 :    Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
22.08.2022 έως 02.09.2022 :    08:30-16:00