Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Ανοιχτή Επιστήμη

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
31.03.2021

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την Ανοιχτή Επιστήμη και την Ανοιχτή Πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα, κοινοποιούμε ένα ερωτηματολόγιο, που επιμελήθηκε η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ, ζητώντας από τα μέλη ΔΕΠ να το συμπληρώσουν, συμβάλλοντας έτσι στη διεξαγωγή της έρευνας του ΣΕΑΒ και του ΕΚΠΑ, με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας.

Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πρώτη εικόνα για το επίπεδο της ενημέρωσης που είναι απαραίτητη σχετικά με το θέμα, αλλά και για τον όγκο των δημοσιεύσεων ερευνητικών κειμένων και δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης. Στο ερωτηματολόγιο, ο όρος "Ανοικτή Πρόσβαση" αναφέρεται ως ΑΠ.

Για τη διευκόλυνσή σας, ακολουθεί ένας σύντομος ορισμός της Ανοικτής Πρόσβασης:

"Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα κίνημα για την ελεύθερη και ανοικτή ηλεκτρονική (online) πρόσβαση σε ακαδημαϊκή/επιστημονική πληροφορία, όπως οι δημοσιεύσεις και τα δεδομένα. Μια δημοσίευση είναι ανοικτής πρόσβασης όταν δεν υπάρχει κανένα οικονομικό, νομικό και τεχνικό εμπόδιο στην πρόσβασή της."

Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και συμπληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο.

Θα το βρείτε στον σύνδεσμο:

https://scholarly.heal-link.gr/survey-uoa/

Παρακαλώ πολύ να το συμπληρώσετε το συντομότερο δυνατό, και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία διαθεσιμότητάς του στον παραπάνω ιστότοπο.

Μπορείτε να αποστέλλετε σχετικά ερωτήματα στη διεύθυνση:

civis.dibiblibraries(at)lib.uoa.gr της υπηρεσίας ανοιχτής πρόσβασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Βαλσαμής Βαλσαμάκης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ (κατ' αναπλήρωση)
τηλ.: 210-3689600 / 693 7363 670
Επικοινωνία για θέματα της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης: dibib@lib.uoa.gr