Σπουδαστήριο Οδοντιατρικής - Εισήγηση στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
22.02.2021

Το Σπουδαστήριο της Οδοντιατρικής συμμετείχε στις διεργασίες του 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα "Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση εκτάκτων συνθηκών" που διεξήχθη στις 17/12/2020 και 18/12/2020.

Το Σπουδαστήριο της Οδοντιατρικής εκπροσωπήθηκε από τον Υπεύθυνο του Καθηγητή Βασίλειο Πανή, ο οποίος ως προσκεκλημένος ομιλητής παρουσίασε στις 18/12/2020 την εισήγηση: «Η λειτουργία του Σπουδαστηρίου/Βιβλιοθήκης του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ εν μέσω της Πανδημίας COVID-19».

Το πλήρες κείμενο της εισήγησης βρίσκεται πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, σε αναρτημένο video στο YouTube και η παρουσίαση σε μορφή powerpoint.

 

Εκ του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής

Καθ. Βασίλειος Πανής.