Σπουδαστήριο Οδοντιατρικής - Αναστολή Λειτουργίας με Φυσική Παρουσία Λόγω Τεχνικών Εργασιών

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
29.06.2021
technical-works.jpg

Το Σπουδαστήριο της Οδοντιατρικής λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών θα παραμείνει κλειστό για όλες τις δια ζώσης υπηρεσίες το διάστημα 23/06/2021 μέχρι και 06/07/2021. Όλες οι υπηρεσίες και τα αιτήματα θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, σε εύλογο διάστημα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 210 746 1150 και 210 746 1151. Η επιστροφή και η παραλαβή βιβλίων θα διεξάγεται κανονικά κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών, ο χρόνος αναστολής θα παραταθεί αντίστοιχα.

Εκ του Υπευθύνου του Σπουδαστηρίου

Καθηγητής Βασίλειος Πανής