Σεμινάριο της βιβλιοθήκης της Σχολής ΟΠΕ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
15.11.2021

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήματα ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας) διοργανώνει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  επιμορφωτικό σεμινάριο  σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της (ηλεκτρονικός κατάλογος OPAC, ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές βάσεις) καθώς και πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  εξ αποστάσεως  μέσω της πλατφόρμας WEBEX με τον παρακάτω σύνδεσμο:
uoa.webex.com/meet/etsola
 Τη Δευτέρα 22/11/21, 15.30-16.30  και θα επαναληφθεί
Την Τετάρτη 24/11/21, 13.οο -14.30.
ΣΗΜ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.