Σεμινάριο χρήσης των Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
17.01.2020
BIBLIOTHIKI_SCHOLIS_THETIKON_EPISTIMON.png

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 από τις 13.00 έως τις 15.00, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τις βάσεις δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry, από την κ. Marta Da Pian, Customer Consultant for Reaxys του εκδοτικού οίκου Elsevier, στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο.


Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει μια επισκόπηση της Reaxys και της Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δεδομένων από τη βιβλιογραφία, τις ιδιότητες των ενώσεων, τα δεδομένα βιοδραστικότητας και χημικής αντιδραστικότητας (ταχύτερη από οποιαδήποτε άλλη ερευνητική λύση).

Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να ανακαλύψετε τις λειτουργίες και τα περιεχόμενα που διαφοροποιούν το Reaxys και το Reaxys Medicinal Chemistry από άλλα εργαλεία επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση σε:


• Επισκόπηση χαρακτηριστικών + ενσωμάτωση Scopus και Reaxys.
• Πρόσβαση σε εξαγόμενες ιδιότητες, φασματικά και πειραματικά δεδομένα.
• Σχεδιάγραμμα σύνθεσης.
• Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων - Reaxys.
• Βιοδραστικότητα και συνοπτικά δεδομένα μέσω του RMC heatmap για την εξαγωγή δεδομένων.

Τέλος θα δοθούν διευκρινίσεις για κάθε απορία που υπάρχει και θα γίνει δοκιμαστική πρόσβαση.