Προσθήκη του Preprint Citation Index™ στην πλατφόρμα Web of Science™

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
17.03.2023

Σας ενημερώνουμε, ότι η Clarivate Plc, πρόσθεσε το Preprint Citation Index™ στην πλατφόρμα Web of Science™  και είναι πλέον διαθέσιμο προς χρήση και στην συνδρομή του ΕΚΠΑ στην εν λόγω πλατφόρμα.

Το Preprint Citation Index παρέχει σχεδόν δύο εκατομμύρια preprints από τα αποθετήρια arXiv, bioRxiv, chemRxiv, medRxiv και Preprints.org, ενώ έγγραφα από περισσότερα από δώδεκα πρόσθετα αποθετήρια θα προστεθούν καθ' όλη τη διάρκεια του 2023. Οι εγγραφές preprints μπορούν να εντοπιστούν μαζί με άλλα επιστημονικά αποτελέσματα στη Web of Science και συνδέονται με τις τελικές εκδόσεις της εγγραφής, όπου ισχύει. Επισημαίνονται με σαφήνεια στα αποτελέσματα αναζήτησης και δεν περιλαμβάνονται σε καμία μέτρηση παραπομπών, συμπεριλαμβανομένων των Times Cited Counts ή του Journal Impact Factor™ (JIF) στη Web of Science Core Collection™ ή στο Journal Citation Reports™.

Δείτε το πλήρες Δελτίο Τύπου για το Preprint Citation Index
Δείτε άλλες σχετικές πληροφορίες και περιεχόμενο για το Preprint Citation Index
Παρακολουθείστε το ενημερωτικό βίντεο  Introduction to the Preprint Citation Index

Εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε σχετικό σεμινάριο:
«Connecting the dots:  Integrating preprints into the research ecosystem»
Ημ/νία: 21 Μαρτίου 2023  Ώρα: 11:00 ΠΜ. EST  (17:00 Eastern European Time)

Περισσότερες πληροφορίες για την Web of Science μπορείτε να βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ:

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html#c3235