Προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στο Scopus

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
01.06.2022

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρείται αδυναμία πρόσβασης στο Scopus. Ο εκδότης έχει ενημερωθεί από το HEAL-Link και περιμένουμε τις ενέργειές του για την αποκατάσταση του προβλήματος.