Προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στη βάση Reaxys

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας
25.08.2023

Σας ενημερώνουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί  αδυναμία πρόσβασης στη βάση Reaxys του Elsevier, αν και η συνδρομή του ΕΚΠΑ είναι ενεργή. Το πρόβλημα γνωστοποιήθηκε αμέσως στον Elsevier και περιμένουμε τη λύση του.