Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ξενόγλωσσων νομικών ηλεκτρονικών περιοδικών.

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
24.04.2019

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής απέκτησε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ξενόγλωσσων νομικών ηλεκτρονικών παροδικών, που αποκτήθηκαν μέσω κονδυλίων της διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ:

  • Archiv des öffentlichen Rechts (AöR):

https://www.mohrsiebeck.com/heft/archiv-des-oeffentlichen-rechts-4-2018-0003-8911

  • Zeitschrift für geistiges Eigentum (ZGE) = Intellectual Property Journal (IPJ):

https://www.mohrsiebeck.com/zeitschrift/zeitschrift-fuer-geistiges-eigentum-zge

  • Department of Philosophy at Columbia University:

http://www.pdcnet.org/collection