Πρόσβαση στη γαλλική βάση νομικών δεδομένων Dalloz

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
15.05.2020
Dalloz.jpg

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής απέκτησε πρόσβαση στη γαλλική βάση νομικών δεδομένων Dalloz, μία από τις πιο ολοκληρωμένες γαλλικές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, επιτρέποντας την αναζήτηση και την περιήγηση στη γαλλική νομοθεσία και νομολογία συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων άρθρων και δημοσιεύσεων.

Η Dalloz εξειδικεύεται στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.