Πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων Heinonline

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
12.11.2018
heinonline_foto.jpg

Η βάση νομικών δεδομένων Heinonline https://heinonline.org/HOL/Welcome περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου και όχι μόνο. Περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις. 

Βοήθεια για τη χρήση της βάσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/

Η συνδρομή στη βάση HeinOnline για το έτος 2019  αποκτήθηκε από ενέργειες και πόρους του ΠΜΣ Δίκαιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.