Πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
19.10.2018

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2018, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link) προχώρησε σε συμφωνία με τον εκδότη Wiley για πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά του βιβλία (περισσότεροι από 20000 τίτλοι) τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (Wiley Online Library).

Η Επιτροπή των Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Wiley για την πρόσβαση στο εν λόγω υλικό και για την επόμενη τριετία (2019-2021). Για τις εξελίξεις της διαπραγμάτευσης θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Ωστόσο, μετά το πέρας του 2018, η τρέχουσα σύμβαση καλύπτει perpetual rights στα ηλεκτρονικά βιβλία που έχουν εκδοθεί το 2016.