Προς φοιτητές ΠΜΣ και υποψηφίους διδάκτορες Νομικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
02.12.2016

Οι φοιτητές του Ενιαίου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής Σχολής καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, παρακαλούνται να προβούν στις διαδικασίες απόκτησης σύνδεσης με το δίκτυο του ΕΚΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών (συνδρομητικές βάσεις δεδομένων) και στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "Πέργαμος".  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο και τη δημιουργία λογαριασμού email είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ. http://www.noc.uoa.gr/.