Παρουσίαση υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
30.03.2021
Library.jpg

Καλούμε τους φοιτητές της Νομικής Σχολής, τη Δευτέρα 5/4/2021, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης οι οποίες συνεχίζουν να παρέχονται, υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική/ερευνητική διαδικασία, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καιρών και των μέτρων κατά της Πανδημίας COVID-19.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με το διαδικτυακό μέσον τηλεδιάσκεψης
Webex ως ακολούθως:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές:

          Δευτέρα 05/04/2021, ώρα 11:00 έως 12:00, πατώντας εδώ.

  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες:

          Δευτέρα 05/04/2021, ώρα 14:00  έως 15:00, πατώντας εδώ.