Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
24.06.2022

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021. Πρόκειται για υλικό το οποίο καταλογογραφήθηκε κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προέρχεται από αγορές, δωρεές κ.ο.κ.

Στόχος της ΒΚΠ είναι να γνωστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλα τα νέα αποκτήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα τεκμήρια, μπορείτε να επισκέπτεσθε τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://opac.seab.gr/search~S6*gre