Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Ιανουάριος - Μάρτιος 2021)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
29.09.2021

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Πρόκειται για υλικό το οποίο καταλογογραφήθηκε κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προέρχεται από αγορές, δωρεές κ.ά.

Στόχος της ΒΚΠ είναι να γνωστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλα τα νέα αποκτήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα τεκμήρια, μπορείτε να επισκέπτεσθε τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://opac.seab.gr/search~S6*gre