Νέα αποκτήματα της ΒΚΠ (Απρίλιος - Ιούνιος 2023)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
13.09.2023

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2023. Πρόκειται για υλικό το οποίο προστέθηκε στη συλλογή της Βιβλιοθήκης κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προέρχεται από αγορές, δωρεές κ.ο.κ.

Στόχος της ΒΚΠ είναι να γνωστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλα τα νέα αποκτήματα, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε μέλος. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το υλικό, μπορείτε να επισκέπτεσθε τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://opac.seab.gr/search~S6*gre