Λειτουργία των Βιβλιοθηκών κατά το μήνα Οκτώβριο 2021

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
31.10.2021

Κοινοποιούμε τον ανανεωμένο συνοπτικό Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.φύλλου 4406/ τχ.Β 24-9-2021 και ειδικά τα άρθρα 10 και 15) και την εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΞΠΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ).

Οι βιβλιοθήκες συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς το κοινό με πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών τους λαμβάνοντας όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα  προστασίας τόσο για το κοινό, όσο και για το προσωπικό. Συνοπτικά, τα βασικά σημεία λειτουργίας τους είναι :

  • Ωράριο: Οι Βιβλιοθήκες ορίζουν το ωράριο λειτουργίας για το κοινό μεταξύ των: 08.00-16.00 ή 08.30-16.30 ή 09.-17.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για την επιλογή του ωραρίου λειτουργίας, αλλά και την όποια αναγκαστική απόκλιση από αυτά, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως: το διαθέσιμο προσωπικό, τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, το προσωπικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, το ποσοστό τηλεργασίας κλπ. 
  • Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, μελέτη στα αναγνωστήρια,  παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κλπ) θα συνεχίσουν να γίνονται μόνο με ραντεβού. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή του συνωστισμού και την ομαλή είσοδο του κοινού στους χώρους της βιβλιοθήκης. 
  • Προϋποθέσεις για την είσοδο του κοινού στους χώρους των βιβλιοθηκών. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης θα πρέπει κατά την είσοδο τους να φορούν μάσκα προστασίας και να επιδεικνύουν το απαραίτητο πιστοποιητικό (εμβολιασμού, rapid test ή νόσησης). Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να φορούν τη μάσκα προστασίας. 
  • Ειδικά για τη χρήση των αναγνωστηρίων κάθε χρήστης θα μπορεί να μελετήσει μέχρι δύο ώρες επιλέγοντας το δίωρο που επιθυμεί ή το δίωρο που είναι διαθέσιμο (π.χ. 09.00-11.00, 11.15-13.15, 13.30-15.30), τα οποία η κάθε βιβλιοθήκη θα μπορεί να προσαρμόσει αναλόγως των ιδιαιτέρων αναγκών της, με στόχο τη μεγαλύτερη διευκόλυνση του κοινού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των αναγνωστηρίων εντός των Βιβλιοθηκών είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των χρηστών. Επίσης υπάρχει σύσταση για ενδελεχή καθαρισμό και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης σε κάθε αλλαγή χρήσης του χώρου. Τα διαθέσιμα καθίσματα στους χώρους των αναγνωστηρίων θα είναι στο μέγιστο δυνατό αριθμό σε συνδυασμό πάντα με την τήρηση των μέτρων προστασίας. 
  • Οι ανελκυστήρες θα χρησιμοποιούνται μόνο από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους ή πάσχοντες (ΒΦΣ). 
  • Τα βιβλία θα συνεχίσουν να τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Επειδή πολλά βιβλιοστάσια βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα αναγνωστήρια θα πρέπει οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατά την είσοδο τους στη Βιβλιοθήκη να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται κάθε επαφή με τα βιβλιοστάσια. 
  • Παράλληλα, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες. 
  • Κάθε βιβλιοθήκη θα εξειδικεύσει τις ανωτέρω οδηγίες με βάση τα ιδιαίτερα χωροταξικά χαρακτηριστικά και το διαθέσιμο προσωπικό και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της εφόσον κριθεί απαραίτητο και πρόσθετες οδηγίες προς τους χρήστες.

Καθ’ όλο το μήνα Οκτώβριο θα καταγραφούν πιθανά προβλήματα, αιτήματα των χρηστών και προτάσεις. Στη συνέχεια με βάση τις σχετικές εγκυκλίους και τις αποφάσεις της Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας, εφόσον χρειασθεί, θα τροποποιήσουμε και θα βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό των υπηρεσιών μας βοηθώντας και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και την έρευνα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.