Λειτουργία Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών από 16.06.2021

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
16.06.2021

Σύμφωνα με τον ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021) και σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19), καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Κοσμήτορα της Σχολής μας, από την Τετάρτη 16/6/2021 η Βιβλιοθήκη  θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα με ωράριο λειτουργίας για το κοινό 8.30-16.30.

Τα αναγνωστήρια ανοίγουν για το κοινό ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού. Παρακαλούνται οι χρήστες να χρησιμοποιούν μόνο το χώρο μελέτης που θα τους υποδείξει το προσωπικό και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας από τους υπόλοιπους χρήστες.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών στα βιβλιοστάσια. 

Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, μελέτη στα αναγνωστήρια,  παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κλπ) θα γίνονται μόνο με ραντεβού (στο sci@lib.uoa.gr ή  τηλεφωνικά στο 210 727 6519).

Οι ανελκυστήρες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον από ΑμεΑ, ηλικιωμένους ή πάσχοντες.

Επίσης οι χρήστες των αναγνωστηρίων, εφόσον είναι υπόχρεοι σε covid self test, θα πρέπει να επιδεικνύουν το έγγραφο σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

Η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.