Λειτουργία Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
27.01.2022

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας θα παραμείνει κλειστή για το κοινό την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και οι υπηρεσίες της θα παρέχονται εξ αποστάσεως.

Η επικοινωνία των χρηστών με τη Βιβλιοθήκη θα είναι δυνατή με email (epistigias@lib.uoa.gr) και μέσω helpdeskhttps://helpdesk.lib.uoa.gr/.

Επισημαίνεται ότι, οι ημέρες καθυστέρησης επιστροφής βιβλίων από δανεισμό για το διάστημα 24-27/1/2022 δεν θα ληφθούν υπόψη για επιβολή κυρώσεων.