Λειτουργία Βιβλιοθήκης Επιστημών της Αγωγής από 03.11.2020

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
09.11.2020

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν και μετά την ανακοίνωση της ΚΥΑ (ΦΕΚ 2/11/2020 τχ.2ο αρ. φύλλου 4829) η λειτουργία των βιβλιοθηκών τροποποιείται ως εξής:

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται εξ αποστάσεως. 

Πιο συγκεκριμένα: 

  • Ωράριο της βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη της Σχολής  Επιστημών της  Αγωγής  διαμορφώνει το ωράριο των προσφερόμενων εξ αποστάσεως υπηρεσιών στο ωράριο: 8.30-16.30  
  • Δανεισμός υλικού. Όλη η διαδικασία θα γίνεται εξ αποστάσεως. (αναζήτηση από τους χρήστες στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο του υλικού ( https://opac.seab.gr/search~S6*gre ), επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη τηλεφωνικά ή μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας, καθορισμός ραντεβού από τη Βιβλιοθήκη). Μόνο η παραλαβή του υλικού θα γίνεται δια ζώσης. Προσοχή! Χωρίς το προκαθορισμένο ραντεβού δεν θα εξυπηρετείται κανείς. Το ωράριο παραλαβής υλικού θα είναι συνάρτηση του ωραρίου προσφερόμενων υπηρεσιών. Η διαδικασία παραλαβής υλικού με ραντεβού θα σταματά μισή ώρα νωρίτερα. 
  • Αντίστοιχα και για την επιστροφή υλικού θα ακολουθείτε η ίδια διαδικασία με την παραλαβή. Δηλαδή επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και προγραμματισμένο ραντεβού.
  • Ημερήσιος Δανεισμός δεν πραγματοποιείτε. 

Τηλ. επικοινωνίας : 210 368 9602-3,4,5

Email : edc(at)lib.uoa.gr