ΕΥΔΟΞΟΣ - Επιστροφές διδακτικών συγγραμμάτων

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
24.12.2021

Τα βιβλία του Ευδόξου τα οποία οι φοιτητές οφείλουν να επιστρέψουν, θα πρέπει να παραδίδονται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής τους.